NNstables
De Beauceron en kinderen.

Over het algemeen is een Beauceron een hond die er staat voor zijn familie, ook voor de kinderen. Toch blijft het belangrijk steeds voorzichtig te zijn, zoals bij elke andere hond.
Wanneer je een hond in huis neemt is het belangrijk de kinderen de spelregels duidelijk te maken, een hond is een dier en geen speelgoed. Hieronder vind je een lijstje van zaken die je je kinderen dient aan te leren om veilig met je hond om te gaan. Leer deze regeltjes aan alle kinderen die met je hond in contact komen (buurkinderen, kinderen van familie/vrienden, ...)
 • in de nabijheid van de hond, dient er rustig gespeeld te worden, niet hard gillen, ruzin of rennen
 • een hond die slaapt, of op zijn veilige plaats ligt (bench/mand) laat je met rust
 • geen wilde spelletjes met de hond
 • de hond niet pesten, niet wakker maken, geen kleedjes aandoen, van het voer en eetbak blijven, niet proberen op te tillen, niet aan de oren trekken, niets in de ogen of neus stoppen, ...
 • de hond altijd roepen, niet zelf op de hond afgaan
 • de hond niet in de ogen staren
 • niet naast of op de hond gaan liggen
 • opletten met klein speelgoed laten rond te slingeren (vooral gevaarlijk voor verstikkingsgevaar bij pups)
 • vermijd om kinderen bevelen te laten geven
Laat je hond nooit alleen met de kinderen, honden reageren vaak anders op kinderen als hun baasje niet in de buurt is. Als je kind met je hond aan het spelen is, observeer de hond. Een hond geeft bijna altijd aan als hij een spelletje beu wordt, het is belangrijk deze signalen te leren herkennen, hieronder vind je een lijstje van enkele signalen waar je moet op letten.
 • geeuwen
 • hoofd wegdraaien
 • paar maal vertraagd knipperen (ogen)
 • een poot in de lucht houden
Zodra je n van bovenstaande signalen opmerkt, onderbreek je best het spel tussen kind en hond.

Onze situatie

Bij ons groeien de hondjes en kindjes samen op. We merken op dat het moeilijker is de kindjes de nodige regeltjes bij te brengen dan de honden. Daarom is het zeer belangrijk de kinderen goed in het oog te houden als de honden in de nabijheid zijn. Kindjes hebben de neiging om de honden te bevelen, ze zien dit immers van hun ouders.
Wij proberen ook steeds onze hondjes voor te bereiden op de gedragingen van de kinderen. Zo helpen de kinderen om de honden te voeren, natuurlijk onder toezicht en op een rustige manier. Geen enkele van onze honden toont dan ook maar een neiging van voedselnijd naar de kinderen toe.


Op de site van Blauwe hond kan je extra informatie vinden over kinderen en honden, je kan er ook een interactieve CD bestellen om kinderen leren om te gaan met honden op een veilige manier.


 
Emook en Paulien Paulien en Kid Paulien en puppies